ಉತ್ಪನ್ನ ಕರಪತ್ರ

ಡೀಪ್ ಫ್ರೀಜರ್

ವೈದ್ಯಕೀಯ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್

ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸಲಕರಣೆ

ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು